ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

  

 

นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์

นักบริหารการศึกษากลาง

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

  


 

 

นางนิชาภา 

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                


 

 

 

 

 นายเสฎฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน

นักบริหารการศึกาษาต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

 

 

 

 

Super User