ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  21  พฤศจิกายน  2564 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายภูริวัฒน์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายก อบจ.รอ. ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.รอ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดย นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และพระมหาอุดร ธมมฺปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น/เจ้าคณะอำเภอโพนทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                          

 

Super User