ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565

                                                                                                                                               
     

                   วันที่  21  มกราคม  2565  นายเอกภาพ  พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชาตรี  ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ณ ห้องประชุมอินทนิล. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
                          

 

Super User