ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาฯ

                                                                                                                    
                                             

               วันที่  6   กุมภาพันธ์  2565  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชาตรี  ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาฯ  โดยมีนายภูษิต  สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  ณ วัดบ้านเปลือใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
                          

 

Super User