ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

                                                                                                                    

                                             

               วันที่  16   กุมภาพันธ์  2565 
                               เวลา 07.00 น. ณ วัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายเอกภาพ   พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร
                               เวลา 15.00  น.  ณ วัดบ้านเปลือใหญ่ นายเอกภาพ   พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
                          

 

Super User