ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา

                                                                                                                                             วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  นายเอกภาพ   พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดกลางมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบจ.ร้อยเอ็ดนายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นวก.ชำนาญการ นส.พิศเพลิน พันธุ นวก.ชำนาญการ และพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ ในครั้งนี้ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง แสดงพระธรรมเทศนา โดยกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

             
 
                          

 

Super User