ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

การประกวดเดี่ยวโหวดและเดี่ยวพิณ

                               

 

   วันที่  4 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันเดี่ยวโหวดเดี๋ยวพิณ ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกต
             
                          

 

Super User