พิธีมอบทุนการศึกษา และเครื่องแบบนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมูลนิธิช่วยเด็กยากจน

พิมพ์
กิจกรรมกอง

                                

        วันที่   10   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และเครื่องแบบนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมูลนิธิช่วยเด็กยากจน ณ โรงเรียนขัตติยะวงษา  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
             
                          

 

S__4907054.jpg S__4907056.jpg S__4907057.jpg

S__4907058.jpg S__4907059.jpg S__4907060.jpg

S__4907061.jpg S__4907062.jpg S__4907063.jpg

S__4907064.jpg S__4907065.jpg S__4907067.jpg

S__4907068.jpg S__4907069.jpg

ฮิต: 295