ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

                                

        วันที่   14   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

 

Super User