ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

                                

        วันที่ 29 มี.ค.65 นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
 

 

Super User