ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

                                

         
              วันที่ 4 เมษายน  2565  เวลา 13.30 น. นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

Super User