ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการฯ

                                

                          วันอาทิตย์ที่  1 พ.ค. 2565   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดวารีกุฎาราม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 
           

 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูบวรวารีพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดวารีกุฎาราม รองเจ้าคณะอำเภอโพนทราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปรเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหาบุญชู ภมโล ปธ.7 เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองยาง อ.โพนทราย และนายประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้จุดเทียนส่งธรรม พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ บุญลาศ ปลัดอำเภอโพนทราย นายสงบ จันทร์เพชร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนทราย นายสฤษดิ์ ดีวงษา กำนันตำบลโพนทราย นายพีระพงษ์ จันทะวงศ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ดพร้อมคณะ นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นวก.ชำนาญการ นส.พิศเพลิน พันธุ นวก.ชำนาญการ อบจ.ร้อยเอ็ด และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพนทรายเข้าร่วมโครงการ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

 

Super User