ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมการจัดงานประชุมการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22

                 วันที่  25  สิงหาคม   2563   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตามร่างกำหนดการฯ จะจัดงาน ในระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค.63

Super User