ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

          วันที่  9   กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายชาติชาย    ชมเชี่ยวชาญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

Super User