โครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือฯ

พิมพ์
กิจกรรมกอง

 

 

          วันที่  18   กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนน ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

119451697_3380664381969492_6333474328078939401_o.jpg 119456067_3380667141969216_621341757315781563_o.jpg 119456071_3380667331969197_2091921879811053257_o.jpg

119474246_3380667491969181_5773126436362290725_o.jpg 119475198_3380663635302900_1214161091786805682_o.jpg 119514667_3380664301969500_3373993290341360737_o.jpg

119637750_3380663258636271_2424145046282631943_o.jpg 119638329_3380663951969535_3270109103385698992_o.jpg 119663838_3380666598635937_8553191142611402189_o.jpg

119681724_3380666958635901_6728617664704156075_o.jpg 119683548_3380663628636234_1762816959029242952_o.jpg 119707683_3380667928635804_6742209280655276125_o.jpg

119712541_3380664191969511_653708500553832657_o.jpg 119719707_3380667995302464_2964620084916332930_o.jpg 119735562_3380667151969215_6469647205823473546_o.jpg

119796415_3380667921969138_5502828879265091359_o.jpg 119828919_3380667128635884_5996816571064621143_o.jpg

ฮิต: 321