ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

งานแถลงข่าวการจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2563 ณ บริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

        วันที่  22  ตุลาคม  2563 งานแถลงข่าวการจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2563  ณ บริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

             

 

Super User