พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

พิมพ์
กิจกรรม TK

                                

                              
 
                  วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
 

 

154575594_3834492303253362_2790673006445580067_o.jpg 154695994_3834490899920169_5773169622336254044_o.jpg 154729199_3834491633253429_5962826277657733984_o.jpg

154773988_3834490643253528_7345353333883744513_o.jpg 154810606_3834491839920075_1796063588081124932_o.jpg 155043017_3834491173253475_6464667160561409176_o.jpg

155523315_3834492403253352_1010830937446358465_o.jpg 156517216_3834490783253514_2124488677949222415_o.jpg 156544840_3834491739920085_8707055131213342122_o.jpg

156866301_3834491036586822_1890761991201864688_o.jpg 156876489_3834492516586674_6421286516214257794_o.jpg

ฮิต: 333