ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด

                                

                                                        
 
               
              วันที่ 18   พฤษภาคม  2564 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายชาตรี   ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อรับนโยบายและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
 

 

Super User