ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิมพ์
กิจกรรม TK

                                

                                                                                                        
                
              วันที่ 19   พฤษภาคม  2564 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายชาตรี   ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 

 

186481208_5422272541176816_7168073266302423261_n.jpg 186482471_5422280931175977_7662427039481174864_n.jpg 186486177_5422281637842573_6785810466466424165_n.jpg

186493113_5422272511176819_4885585591721442881_n.jpg 186494970_5422279854509418_6655232254754690280_n.jpg 186518937_5422278561176214_9159565283144206474_n.jpg

186530692_5422272251176845_8746819816222993337_n.jpg

ฮิต: 255