ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิมพ์
กิจกรรม TK

                                

                                                                                                
                
             
                   วันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดร.ทรงศักดิ์  ทุ่งจันทร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

53718.jpg 53724.jpg 53726.jpg

53727.jpg 53728.jpg 53729.jpg

53731.jpg 53732.jpg 53733.jpg

DSC_0024.jpg DSC_0026.jpg DSC_0028.jpg

DSC_0029.jpg

ฮิต: 79