ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด

พิมพ์
กิจกรรมกอง

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 6   กันยายน  2564 ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ท่านรองชาตรี ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ และ น.ส.พิศเพลิน พันธุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

S__15204393.jpg S__15204395.jpg S__15204396.jpg

S__15204397.jpg S__15204398.jpg

ฮิต: 378