ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนแก่นักเรียนในสังกัด ทุกคน!!! ทุกระดับชั้น!!!’

                                                                                                                                 

                             
 
                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนแก่นักเรียนในสังกัด ทุกคน!!! ทุกระดับชั้น!!!’🎉
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ และคณะผู้บริหาร อบจ.ร้อยเอ็ด, ผอ.กองการศึกษาฯ, ผอ.โรงเรียนในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ คณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับทุกคน ทุกระดับชั้นภายใต้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ได้แก่
       🏫โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
       🏫โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
       🏫โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
       🏫โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
📍การมอบทุนในครั้งนี้ อบจ.ร้อยเอ็ด ได้มอบให้นักเรียนทุกคน ดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 1,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลายคนละ 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 847 ทุน (💢นักเรียนทุกคนยังได้รับสิทธิเยียวยาจาก กระทรวงศึกษาธิการ 2,000 บาท เช่นเดิม💢)
ซึ่งมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 16 คน ทางคณะกรรมการฯได้อนุเคราะห์มอบทุน(ส่วนตัว)ให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยอิงจากทุนของระดับชั้น
🎓นอกจากนี้ นายเอกภาพ พลซื่อ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและแจ้งข่าวดีสำหรับนักเรียน ม.6 ในสังกัด ที่สนใจอยากเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทาง อบจ.ร้อยเอ็ดยินดีมอบทุนการศึกษาให้ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามMOUที่ร่วมกับ มรภ.ร้อยเอ็ด โดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว คือ ต้องจบการศึกษา มิเช่นนั้นจะต้องคืนเงินให้แก่ทาง อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป🎓
 

 

Super User