ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

นิเทศติดตามการดำเนินงานกระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

                                                                                                                                                           

 
                  
 
                   ระหว่างวันที่  22, 23 , 27 และ วันที่ 29  กันยายน  2564   ดร.ทรงศักดิ์  ทุงจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะออกนิเทศติดตามการดำเนินงานกระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

 

Super User