ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการคืนผืนป่าให้ชุมชน อบจ.ร้อยเอ็ด

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  ระหว่างวันที่   13 - 14   ตุลาคม 2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคืนผืนป่าให้ชุมชน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
                          

 

Super User