ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                  วันที่  2   พฤศจิกายน  2564  นายเอกภาพ  พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
                          

 

Super User