ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                 วันที่   17   สิงหาคม   2563   TK park Roi Et นำโดย ท่านคม กนกนภากุล รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.ผู้สูงอายุตำบลจังหารและผู้บริหาร จนท.จาก ทต.จังหาร พร้อมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า" ให้กับผู้สูงอายุตำบลจังหารและผู้บริหาร 

                 วันที่   27   สิงหาคม   2563   นายกอบจ.ร้อยเอ็ด มอบผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมโครงการสามีจิกรรม ถวายสักการะพระเถระ และบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.นิเวทย์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

                 วันที่  25  สิงหาคม   2563   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตามร่างกำหนดการฯ จะจัดงาน ในระหว่างวันที่ 30-31 ต.ค.63

Page 4 of 4