ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                

         
              วันที่ 4 เมษายน  2565  เวลา 13.30 น. นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

                                

        วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

                                

         
               วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ตต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุตพักตรพิมาน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นาย ไพรพ ถนัดค้า นายกเทศมนตรีจตุรพักตรพิมาน จุดเทียนส่องธรรม ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสมหมาย อัตสิทโธ ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าจตุรพักตรพิมาน แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ที่พึ่งของชีวิต พร้อมด้วย นายเชษฐา เจริญสิริ นายกเทศมนตรีหัวช้าง นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบจ.ร้อยเอ็ด นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นวก.ชำนาญการ นส.พิศเพลิน พันธุ นวก.ชำนาญการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

                                

        วันที่ 29 มี.ค.65 นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

Page 5 of 19