ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                

        วันที่   14   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

                                

        วันที่   10   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และเครื่องแบบนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมูลนิธิช่วยเด็กยากจน ณ โรงเรียนขัตติยะวงษา  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

                                

        วันที่   13   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเททองพระประธาน “พระพุทธชยวิสุทธิมงคล” ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6

                               

 

   วันที่  4 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันเดี่ยวโหวดเดี๋ยวพิณ ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกต

Page 5 of 18