ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                

        วันที่   10   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และเครื่องแบบนักเรียน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมูลนิธิช่วยเด็กยากจน ณ โรงเรียนขัตติยะวงษา  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

                                                                                                        


                        

             วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆารวาส ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2565 ณ วัดดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางรัชนี พลซื่อ ประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด นส.วสกมล อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ โดยมี พระครูสิริสาธุวัตร เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

                               

 

   วันที่  4 มีนาคม 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันเดี่ยวโหวดเดี๋ยวพิณ ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานสาเกต

                                                                                                                    

                        

             วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานพุทธโธดม เกาะกลางบึงผลาญชัย   ♦️นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.รัชนี พลซื่อ อดีต นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหาบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน่วยวานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวร่วมสืบสานงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มี.ค. 2565 ขบวนพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานวันที่ 5 มี.ค. 2565 พิธีเปิดงาน "มหาทานบาร์มี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ขบวนแห่ มหาทานบารมีตำนานมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 16 ขบวนวันที่ 6 มี.ค. 2565 แห่กัณฑ์หลอน, แห่ข้าวพันก้อน, เทศน์สังกาส, ทำบุญตักบาตร โดยงานจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Page 6 of 19