ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                

        วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

                                

        วันที่   17   มีนาคม  2565   คณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข 

                                

        วันที่ 29 มี.ค.65 นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

                                

        วันที่   14   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

Page 6 of 20