ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 

          วันที่  18   กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนน ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

         วันที่  20   ตุลาคม   2563  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายนายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

          วัน8ที่  25  กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมคณะให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศพด.อบต.รอบเมืองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

          

              วันที่  20 ต.ค. 63 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQให้กับน้องๆ ศพด.บ้านลิ้นฟ้า อบต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่จัดดังนี้
              1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
              2. ต่อจิ้กซอ
              3. TK AR
              4. AR book Dinosaur

Page 7 of 9