ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 8   กันยายน  2564 เวลา 09.30 น.  ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ท่านรองชาตรี ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเพื่อประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด กองการศึกษาฯ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ประจำปี 2564  ผ่านโปรแกรม ZOOM

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 6   กันยายน  2564 ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ท่านรองชาตรี ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ และ น.ส.พิศเพลิน พันธุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

                                

                                                                                                        
                
             วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม นำนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอบคุรและรับฟังโอวาท ดังนี้
                 1. นายศักดา ปัตตุลี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
                 2. นางสาวมัลลิกา บุณคาค สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
                 3. นางสาววิมลทิพย์ มหาอตุร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา และให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 5 ล้านบาท
 

Page 12 of 19