ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                

                              
 
               
                วันที่ 3 มีนาคม 2564 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQให้กับน้องๆ ศพด. บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ สังกัด อบต. หน่อม อ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                      1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                      2. ต่อจิ้กซอ
                      3. TK AR
                      4. AR book Dinosaur
                      5. ระบายสีไดโนเสาร์
 

                                

                              
               
               
                      
               วันที่ 9 มีนาคม 2564 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ตามนโยบายของท่านนายกเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ. ร้อยเอ็ด. ให้กับน้องๆ ศพด. บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สังกัด อบต. หน่อม อ. อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                     1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                     2. ต่อจิ้กซอ
                     3. TK AR
                     4. AR book Dinosaur
                     5. ระบายสีไดโนเสาร์
 

                                

                              
               
               
                      วันที่ 7 มี.ค. 2564  เวลา 09.00 น.  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมพิธี “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น นายเอกภาพ พลซื่อ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายต้นกัณฑ์หลอน และ ร่วมแจกข้าวปุ้นที่เต้นท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
 

Page 15 of 19