ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 

 

         วันที่  20   ตุลาคม   2563  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายนายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

         วันที่  22 ต.ค. 63 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ให้กับน้องๆ ศพด.บ้านดู่ อบต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้
               1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
               2. ต่อจิ้กซอ
               3. TK AR
               4. AR book Dinosaur

             

 

 

          

              วันที่  20 ต.ค. 63 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQให้กับน้องๆ ศพด.บ้านลิ้นฟ้า อบต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่จัดดังนี้
              1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
              2. ต่อจิ้กซอ
              3. TK AR
              4. AR book Dinosaur

 

 

        วันที่  22  ตุลาคม  2563 งานแถลงข่าวการจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ประจำปี 2563  ณ บริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

             

Page 17 of 18