ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

 

 

          วันที่  9   กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายชาติชาย    ชมเชี่ยวชาญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

 

          วัน8ที่  25  กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมคณะให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศพด.อบต.รอบเมืองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

          วันที่  18   กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนน ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

         วันที่  20   ตุลาคม   2563  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายนายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Page 18 of 20