ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

                                                                                                        


                        

             วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆารวาส ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2565 ณ วัดดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางรัชนี พลซื่อ ประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด นส.วสกมล อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และพี่น้องประชาชนร่วมโครงการ โดยมี พระครูสิริสาธุวัตร เจ้าคณะอำเภอเชียงขวัญ แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
             
                          

 

Super User