ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

        

กิจกรรมโครงการกองการศึกษา อบจ.ร้อยเอ็ด

              

         วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

              

         วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดป่าตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

              

          วันเสาร์ที่ 14  มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  ณ บริเวณลานสาเกต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

              

          วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

              

          วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565  พิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

              

           วันที่  22   พฤศจิกายน  2565  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

              

           วันที่  31   ตุลาคม   2565  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ พระอารามหลวงวัดบึงพลาญชัย

 

              

           วันที่  12  กันยายน  2565  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และความช่วยเหลือผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ประจำปีงบประมาณ 2565

 

              

           วันที่  12  กันยายน  2565  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และความช่วยเหลือผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส  ประจำปีงบประมาณ 2565

 

กิจกรรมโครงการสถานศึกษาในสังกัด

                                                                                                                                    
                              

               วันที่  31   มกราคม   2565   ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.รัชนี พลซื่อ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในโอกาสได้ร่วมปลูกต้นทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะครูและบุคลากร

                          

                                                                                                                                                     

                  
  
 
                วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายธนภัทร   วันทาพงษ์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดโครงการเกี่ยวข้าวร้อยใจใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยมีกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของโรงเรียนที่ได้ปลูกไว้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
                          

                                                                                                                                     
             

                  
  
 
                โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม มอบทุนนักเรียนยากจน (ทุนเสมอภาค)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
                          

                   

     
     > ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     > ข้อมูลแผนงานโครงการ
     แผนพัฒาการศึกษา
     > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     > แบบคำขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
     > ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ฮีตสิบสอง

              ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง" คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน

คองสิบสี่

              เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง สันนิษฐานไว้ 2 ความหมาย ว่ามาจากคําว่า คลอง หรือครรลองเป็นคํานามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคํากิริยามีความหมาย ถึงการรักษาไว้ เช่น คําว่า ครองเมือง ครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออก เสียงคํากล้า ดังนั้น คองสิบสี่น่าจะมีความหมายถึง แนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ของท้องถิ่นบ้านเมือง

  

ปฎิทินการใช้สนามกีฬา

จำนวนผู้เข้าชม

3012235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
21575
21591
2829991
449366
442312
3012235

Your IP: 35.174.62.162
2024-04-22 00:03

  

 

นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์

นักบริหารการศึกษากลาง

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

  


 

 

นางนิชาภา 

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                


 

 

 

 

 นายเสฎฐวุฒิ  ฝ่ายพลแสน

นักบริหารการศึกาษาต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

 

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์

นักบริหารการศึกษาต้น

 หัวหน้าส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 นางรุ่งฟ้า   วิเชียรศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


นางสาวพิศเพลิน   พันธุ

     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      


 

   

นายพิทักษ์  ปุยฝ้าย

                นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            


นางศิวพร  นิลผาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 


 

นางพรรณสิริ   พลตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 นายณัฐวุฒิ   ผดุงกิจ

 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางชนิกา  วินทะชัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาววรยา  พนมเขต

ผู้ช่วยบรรณารักษ์


นายศตพล  สิงจานุสงค์

ผู้ช่วยบรรณรักษ์


นายสุริศักดิ์  ศรีหาคลัง

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


 

นางสาวภัชฎาพร   ไกรถาวร

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


 

นายศรันย์  แดงรัตน์

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา


นายอาทิตย์  อรรคคำ

ครูอาสาพัฒนาการกีฬา


นางสุนทร  ไมลาศรี

คนแต่งสวน


นายประสิทธิ์  แก้วสะอาด

คนแต่งสวน


นายประภาส  ไมลาศรี

คนแต่งสวน


นางผุดผ่อง  จิตเรณู

คนแต่งสวน


นายวสันต์  คนล่ำ

คนแต่งสวน


นายธงชัย   เผ่าศิริ

คนแต่งสวน


นางวราภรณ์  เสนสม

คนงานทั่วไป


นายอภิเดช  ชาติวงศ์

คนงานทั่วไป


 

นายอนุเทพ  อุนาสิทธิ์

คนงานทั่วไป


นายสมศักดิ์  พาพรหม

คนงานทั่วไป


นายอิทธิศักดิ์  รัตนมาสถิต

คนงานทั่วไป


 

นายชัยทวี  คงคูณ

คนงานทั่วไป


 

นายกวิน  วันดีศรี

คนงานทั่วไป


น.ส.จิตติมา  ฤทธิแผลง

คนงานทั่วไป


 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

-- ว่าง--

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

ศึกษานิเทศก์

 


  

 

นางสาวโฉมยงค์   อุทุมพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอริสรา  สุราอามาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 

นายวิรวัฒน์  ภักดีวุฒิ

นักวิชาการศึกษาปฎิบ้ติการ


 

นางสาวนันทิยา  คำมุงคุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

นางสาวพรรณทิพย์  ไวนิยมพงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

นางสาวนิตยา   เสนามาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 

 นางสาวขวัญฤทัย   มาแสวง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 


 

t63