ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

                                                                                                                                               วันที่  22  กุมภาพันธ์  2565  นายเอกภาพ   พลซื่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมคณะ  ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

             
 
                          

 

Super User