ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

พิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              

          วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565  พิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

                 นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรรมและนันทนาการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบ้านอ้น

 

Super User