ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

                                

                              
               
               
                      วันที่ 7 มี.ค. 2564  เวลา 09.00 น.  นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมพิธี “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564 โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น นายเอกภาพ พลซื่อ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายต้นกัณฑ์หลอน และ ร่วมแจกข้าวปุ้นที่เต้นท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
 

 

Super User