ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

สัมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ประจำปี 2564

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด กองการศึกษาฯ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฎิบัติการออนไลน์ “ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน” ประจำปี 2564  ผ่านโปรแกรม ZOOM

 

Super User