ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

                                                                                                                                 

                             
 
 
                   วันที่ 8   กันยายน  2564 เวลา 09.30 น.  ท่าน ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกอบจ. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ท่านรองชาตรี ชาปะวัง รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมเพื่อประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด 

 

Super User