ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

พิธีเททองพระประธาน “พระพุทธชยวิสุทธิมงคล”

                                

        วันที่   13   มีนาคม  2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเททองพระประธาน “พระพุทธชยวิสุทธิมงคล” ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
                          

 

Super User