ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมืองฯ

                                

         
               วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ตต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุตพักตรพิมาน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นาย ไพรพ ถนัดค้า นายกเทศมนตรีจตุรพักตรพิมาน จุดเทียนส่องธรรม ได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดสมหมาย อัตสิทโธ ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าจตุรพักตรพิมาน แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ที่พึ่งของชีวิต พร้อมด้วย นายเชษฐา เจริญสิริ นายกเทศมนตรีหัวช้าง นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบจ.ร้อยเอ็ด นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี นวก.ชำนาญการ นส.พิศเพลิน พันธุ นวก.ชำนาญการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างเคร่งครัด

 

Super User