ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

              

         วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดป่าตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

                  โดยมี พระครูโอภาสศุภกิจ (พระมหาจำรัส สุภวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าตถตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และแสดงธรรมเทศนา นายฉัตรชัย นาอ้อม เกษตรอำเภอจังหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภา อบจ.รอ. จุดเทียนส่องธรรม พร้อมด้วย นางรุ่งฟ้า วิเชียรศรี น.ส.พิศเพลิน พันธุ  นางสิริกร ชาชิโย และนายอิทธิศักดิ์ รัตนมาสถิตย์  ตัวแทน อบจ.ร้อยเอ็ด นายพีระพงษ์ จันทะวงศ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ดและคณะ  หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนอำเภอจังหารเข้าร่วมโครงการ 🙏🏻🙏🏻🙏

Super User