ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

นโยบาย Cookie

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

              

         วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

                   โดยมี พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และแสดงธรรมเทศนา พันจ่าโท คนึง พูลพิพิธ นายอำเภอปทุมรัตต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายบุญสืบ โทนหงสา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนสูง จุดเทียนส่องธรรม พร้อมด้วย นายธนิต พันธ์หินกอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ อบจ.รอ. ตัวแทนนางนวรัตน์ นาโคกทม สมาชิกสภา อบจ.รอ. นางนิชาภา เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ อบจ.รอ.และคณะ นายพีระพงษ์ จันทะวงศ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ดและคณะ น.ส.พิมพ์ปวีร์ ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมอำเภอปทุมรัตต์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนอำเภอปทุมรัตต์ เข้าร่วมโครงการ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Super User