ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศพด.อบต.รอบเมือง

 

 

          วัน8ที่  25  กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมคณะให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศพด.อบต.รอบเมืองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

Super User