ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

         วันที่  20   ตุลาคม   2563  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายนายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

Super User