ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)

                                                                                                                    
                                             

               วันที่  1  มกราคม  2565  นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)

ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด  โดยมีหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม

                          

 

Super User