ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด

                                

              วันที่  9  เมษายน  2565  นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
           

 

Super User