ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

              

           วันที่  10 ส.ค. 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาวันที่ 10 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทำความสะอาด  Big Cleaning Day  ณ วัดป่าศรีไพรวัน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

 

                                     

            วันที่  9  มิถุนายน   2565  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมราชาธิบดินทร ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

              

            วันอาทิตย์ที่ 3  กรกฎาคม 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)  อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

 

                                

            วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

 

Page 2 of 19