ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

                                

 

            วันอาทิตย์ที่ 22พ.ค.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด            

                                

              วันที่  9  เมษายน  2565  นายทรงศักดิ์  ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด

                                

                          วันอาทิตย์ที่  1 พ.ค. 2565   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ ยุวพุทธกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดวารีกุฎาราม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 
           

                                

         
              วันที่ 5  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570)

Page 2 of 17