ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

 

 

          วันที่  28  สิงหาคม  2563  คณะครู ผู้ปกครองและน้องๆ จาก ศพด.บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา มาทัศนศึกษาที่ TK park Roi Et จ้า.. เชิญชวนมาทัศนศึกษาค่ะ

 

 

          วันที่  18   กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการมอบทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนน ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

 

          วันที่  9   กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายชาติชาย    ชมเชี่ยวชาญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

 

          วัน8ที่  25  กันยายน  2563   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมคณะให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศพด.อบต.รอบเมืองเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Page 2 of 4